Nová řezná koule enz® CB90 s karbidovou charakteristikou

ENZ® technik představuje novou řeznou kouli CB90 pro likvidování extrémně tvrdého vodního...

Nová speciální šachtová tryska

ENZ® technik představuje novou šachtovou trysku pro jednoduché vertikální čištění...

Nová kulová hlavice CB90 enz®

Prořezávací kulová hlavice CB90 od společnosti enz® byla speciálně vyvinuta tak, aby byla...

Nový člen rodiny vibračních trysek ENZ

Nový Turbopuls 60 je již k dispozici. Rozšiřuje tak oblíbenou řadu Turbopuls o menší...

ENZ- naváděcí tryska

Společnost ENZ technik představuje nový systém navádění rotačně vibračních trysek řady...

ENZ Zpravodaj - 03/2016

ENZ Zpravodaj

Vážený zákazníku,

 

V lednu jsme Vám řekli o našich nových tryskách UC. Tato řada výrobků je známá díky svému použití ve velkém počtu aplikací a vysoké odolnosti proti opotřebení až do 1500 barů / 22,000 psi (p/palec2). Ve dnešním zpravodaji Vám řekneme o jiné nové položce, která byla vyvinuta speciálně pro cílené čištění vstupních otvorů trubek, o naváděcích tryskách společnosti enz®.

 

Novinka: naváděcí trysky společnosti enz® s vibrací či bez ní

Naše naváděcí trysky byly navrženy a zkonstruovány konkrétně pro  cílené čištění vstupních otvorů trubek. Používají se pro vyhledávání přípojek v podzemních potrubích a mohou tedy předejít nutnosti čištění přes domovní přípojku. Čištění se provádí z hlavního kanálu do domovního přípojného potrubí.

 

Naváděcí trysky se skládají ze dvou trysek: Buď z vibrační trysky nebo z trysky HRH a trysky pro proplachování kanálů na čele hydraulické hadice. Do připojení se vstupuje tryskou pro proplachování kanálů. Tryska pro proplachování kanálů se používá pro snadnější nalezení odboček za použití asymetrických vyvrtaných otvorů. Tvrdé usazeniny v trativodech, trubkách z PE, ocelových trubkách                      a betonových trubkách lze odstraňovat za použití vibrační trysky.

 

Aktuálně jsou k dostání dva různé typy naváděcích trysek. Prvotní rozdíl jsou vibrace. 17.044AE-001 s vibracemi vychází z vibrační trysky rotopuls. 17.040A-001 bez vibrací vychází z poloradiální rotační trysky. Obě naváděcí trysky čistí trubky o průměrech (světlostech) 70 ÷ 150 mm za použití pracovního tlaku až do 350 barů / 5070 psi (p/palec2).

 

17.044AE-001 s vibracemi

 

17.040A-001 bez vibrací

 

Naváděcí trysku máte možnost demontovat a nahradit ji středicím hrotem. Jestliže koupíte vodicí trysku, obdržíte kromě dalšího příslušenství i středicí hrot.

 

Modifikovaná naváděcí tryska se středicím hrotem

 

Zajímáte se o naváděcí trysku a máte již novou vibrační trysku 04.044AE? Skvělé! Pak si rozšiřte paletu nástrojů o naši naváděcí soupravu 95.001 a máte vše připraveno pro modifikaci Vaší trysky na naváděcí trysku.  Naše naváděcí souprava 95.001 obsahuje hadici s tryskou v hlavici, středicí hrot, jakož i přídavné příslušenství pro speciální aplikace.

 

Souprava pro ovládání 95.001

 

Údržba/Opravy

Stejně jako je tomu u všech rotačních trysek, tak i vložky trysek pro naváděcí trysky se musí pravidelně kontrolovat. Míra opotřebení a otěru jakož i míra vzniku trhlin u trysky závisí na stupni znečištění použité vody. Používejte ochranný sprej jako prevenci proti vytváření koroze a pravidelně omývejte naváděcí trysku čistou vodou. To prodlužuje její životnost.

Výběr rozšíření pro trysku Rotodrill™: Rotodrill™ 36.025REV se zpětným působením paprsku

Naše trysky Rotodrill™ jsou známy svým mimořádným výkonem při rozvolňování             ucpávek a svou 3 ÷ 4x lepší výkonností než standardní trysky s čelním střikem. Pevná tryska je vybavena pod úhlem vykloněnou rotující čelní hubicí, která je pod ostrým úhlem zaměřena na stěnu trubky. Postup vpřed je zajišťován tryskami se zpětným střikem, což umožňuje velmi účinné čištění ucpaných trubek. Dokonce i zamrzlé trubky lze snadno uvolnit ostrým čelním proudem stříkající vody.

 

Rotodrill™ 36.025REV se zpětným působením přidává ještě další trysku k řadě výrobků společnosti enz®, která může být použita ve všech druzích trubek. Tato tryska je jedinečná tím, že působí zpětně proti Rozvolňovacímu proudu, a tedy opačným směrem než běžné trysky Rotodrill™. To má za následek podstatně nižší spotřebu vody.

 

Rotodrill™ 36.025REV s opačným působením

 

Tryska Rotodrill™ s opačným působením by se měla používat ve znečištěných trubkách se světlostí (vnitřním Ø) 75 až 150 mm a až do tlaku maximálně                    350 barů max. Nevyžaduje údržbu a je vhodná pro použití s recyklovanou vodou.

 

Obchodní předváděcí akce

Ve dnech 17. - 20. února 2016 se konala v Indianopolis (USA) Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport Show (předváděcí akce, týkající se vybavení, úpravy a přepravy vody a odpadní vody). Naši američtí kolegové byli k dispozici na našem stánku, aby vysvětlili a popsali nesčetným návštěvníkům nové vlastnosti a modifikace našich výrobků po dobu čtyř dnů. Účast na této obchodní předváděcí akci byla v tomto roce opět úspěšná. 

 

Další příležitost pro setkání s námi na mezinárodní předváděcí akci právě přichází: IFAT se bude konat v Mnichově (Německo) ve dnech od 30. května do 3. června 2016. IFAT je přední veletrh pro hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami. Zjistěte si v našem dalším zpravodaji více informací o naší účasti na obchodní předváděcí akci na IFAT.

 

 (50 let IFAT)

Kurs o tryskách v roce 2016 v Giswilu

Jaro sebou přináší každoročně oblíbený a informativní kurz o tryskách, který nabízí  společnost enz®. Po celý den účastníci školení získávají náhled do světa trysek společnosti enz®. Poskytuje důležité teoretické a praktické znalosti a užitečné  rady pro účinné a k životnímu prostředí šetrné používání našich výrobků. Kurz začíná teoretickou částí, ve které je například vysvětlen výběr správné trysky nebo používání programu pro kalkulaci trysek JetCalc. Tlaková ztráta je opakující se předmět, který je přínosný pro zákazníky. V kurzu se účastníci naučí, jak zvládat tlakovou ztrátu a tím šetřit vodu a čas.

 

Teorie během kurzu o tryskách

 

Po teoretické části jsou předváděny jednotlivé skupiny výrobků společnosti enz® na různých místech. A tady účastníci získávají přehled o paletě výrobků společnosti enz® a blíže se seznámí s jejich jednotlivými oblastmi použití. Účastníci kurzu zde mohou klást otázky, které se vyskytnou během jejich pravidelné práce.

 

Pracoviště pro řezání

 

Jak již bylo dříve uvedeno, tlakové ztrátě byla již věnována pozornost během teoretické části. Odpoledne mohou účastníci vidět, jak se tlak (v barech) a průtok (v l/min) chová při použití v trysce za chodu, a to na vlastním zkušebním stavu společnosti enz® na jejích přidružených pozemcích. Náš průtokoměr pro to poskytuje důležité údaje. Měří činný tlak na konci proplachovací hadice, průtok                u vozidla pro proplachování kanálů a tlakovou ztrátu u vozidla pro proplachování kanálů. Za použití průtokoměru jsou také kontrolovány různé trysky. Pokud byste chtěl vyzkoušet Vaše trysky od společnosti enz® pomocí našeho průtokoměru, kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu. Těšíme se, že nám zavoláte.

 

Na konci kurzu o tryskách si mohou účastníci vyzkoušet svou zručnost v našich montážních prostorách. Například se naučí, jak správně používat vložky trysek, jak rozebírat Rotodrill, jak vyměňovat pohon trysky Turbopuls, nebo se poučí                       o praktickém používání kalkulačního programu JetCalc. 

 

Akademie společnosti enz®

Rádi byste absolvovali individuální školení? To není problém. V enz® academy(akademii společnosti enz®) nabízíme pro Vás a Vaše zaměstnance různé příležitosti ke školení, která lze přizpůsobit Vašim osobním požadavkům                         a potřebám.

 

 

 

Rádi bychom Vám popřáli bezpečnou a úspěšnou práci s našimi výrobky. Náš zákaznický servis je k dispozici pro Vaše dotazy od pondělí do pátku od 8.00 do  12.00 a od 13.30 do – 16.00.